miljöpåsar.

PÅSAR, SÄCKAR OCH INSATSSÄCKAR FÖR MATAVFALL

För bättre hygien och en renare miljö

Nedan kan du se vårt lagersortiment. Alla våra påsar, säckar och insatssäckar andas och kan komposteras tillsammans med matavfallet.

Tack vare att fuktigheten dunstar bort torkar matavfallet, så att förekomsten av dålig lukt minskar.
BioBag-påsar har mycket effektiva genomträngningsbarriärer mot bakterier, virus, sporer och mögel.
BioBag-påsar förbättrar även de hygieniska förhållandena för sophämtare och komposteringsanläggningar.
BioBag-påsar är fullständigt komposterbara och certifierade i enlighet med den europeiska standarden EN 13432.
*BioBag-påsar i kombination med MaxAir ventilerade kärl är världens ledande system för försortering av matavfall.

BioBag 30L (Papperskorgspåse)
BioBags påsar för matavfall andas mycket effektivt och är komposterbara, och i kombination med vårt ventilerade kärl MaxAir bidrar de till enkel och hygienisk försortering av matavfall för hushåll. 

Pris: 43 kr. Finns i lager.

MaxAir ventilerat avfallskärl
MaxAir är BioBags specialutvecklade ventilerade kärl för matavfall. Kärlet är ventilerat på alla sidor, med ett galler i botten för att säkerställa extra ventilation samt ventilation genom alla fyra sidorna och locket. Tack vare att fuktigheten dunstar bort torkar matavfallet i stället för att ruttna. Därmed minskar förekomsten av dålig lukt. BioBag-påsar har mycket effektiva genomträngningsbarriärer mot bakterier, virus, sporer och mögel. Pris: 95 kr    Finns på lager

PRODUKTER FÖR HUNDAVFALL
BioBags komposterbara hundpåsar är: Naturliga, precis som hundbajset, och bryts ner inom 40 dagar i en välfungerande komposteringsmiljö. Ett miljövänligt alternativ till vanliga plastpåsar för ansvarstagande hundägare.

Certifierade enligt den europeiska standarden EN 13432 för komposterbara produkter och den amerikanska standarden ASTM D6400. Som jämförelse tar det över 100 år för vanliga plastpåsar att brytas ner.

Komposterbar Hundpåse på rulle, 40-pack

Pris: 37 kr.

Finns i lager.

BIOLOGISKT NEDBRYTBAR OCH KOMPOSTERBAR

Biologiskt nedbrytbart och komposterbart är termer som används när man beskriver hur material bryts ner i en viss omgivning. Båda termerna används ofta i beskrivningar av miljövänliga produkter. Termen biologisk nedbrytbarhet används ofta missvisande i marknadsföring och reklam för produkter och material som egentligen inte är miljövänliga. Detta är anledningen till att BioBag oftare använder termen komposterbar när vi beskriver våra produkter. Alla BioBags produkter har certifierats som komposterbara av utomstående granskare.

Biologiskt nedbrytbar
Definitionen av biologiskt nedbrytbart är att ett material kan genomgå en biologisk anaerobisk eller aerobisk nedbrytning som leder till produktion av CO2, H2O, metan, biomassa och mineralsalter beroende på processens omgivningsförhållanden. Mikroorganismer spelar en viktig roll vid biologisk nedbrytning. Dessa finns i miljön och livnär sig mestadels på organiskt avfall. Till skillnad från komposterbar säger dock termen biologiskt nedbrytbar inte vidare mycket eftersom i princip allt är biologiskt nedbrytbart om det bara går tillräckligt lång tid. Därmed är det mycket viktigt att specificera i vilken miljö den biologiska nedbrytningen är tänkt att äga rum.

Komposterbar
Kompostering är processen då organiskt avfall bryts ner av mikrobiell digestion och slutprodukten blir kompost. Kompost har många förmånliga användningsområden, bland annat förbättring och gödsling av jord. För att genomgå en komposteringsprocess kräver det organiska avfallet rätt sammansättning av värme, vatten och syre. I en hög organiskt avfall finns det miljontals mikroskopiska mikrober som livnär sig på avfallet och omvandlar det organiska materialet till kompost. För att man ska kunna hävda att en produkt är fullständigt komposterbar måste produkten uppfylla alla kraven i den europeiska standarden EN 13432 och/eller den amerikanska standarden ASTM D6400. Båda specifikationerna kräver att biologiskt nedbrytbara/komposterbara produkter helt och hållet bryts ned i en komposteringsmiljö under ett specifikt tidsintervall, utan att efterlämna några skadliga rester.

Beställning av våra produkter görs via meddelande eller vår mail: info@rexnes.se.

Frakt tillkommer när vi skickar produkterna till beställaren.

din fastighetspartner.