byggnadsvård

Vi utför måleri, tapetsering samt snickering invänding som utvändigt.

TRAPPHUSMÅLNING

Funderar ni på att måla om ert trapphus? Genom att färgsätta, måla om och renovera ert trapphus på ett genomtänkt så skapas både trivsel och ett högre värde på fastigheten. Vid trapphusrenovering är det av stor vikt att titta på alla detaljer för att få ihop det till en helhet.

TOTALENTREPRENAD

Varför utför ett måleriföretag totalentreprenader? Jo, i många projekt är färgsättning och måleri en betydande del av hela projektet. Vi på Rexnes Fastighetsservice har både kunskap och färdigheter inom totalentreprenader. Totalentreprenaderna kan vara allt från trapphusrenoveringar, lägenhetsrenoveringar till mindre ombyggnationer.

OM- & NYBYGGNADSMÅLNING

Om- och nybyggnadsmålning är en stor del hos oss och den innefattar allt från stora projekt till ommålning av en liten lägenhet till Fru Nilsson. Med vår långa erfarenhet är vi gärna delaktiga i tidiga skeden av projekten.

FÖNSTER & FASADMÅLNING

Oavsett om det är en villa, ett flerbostadshus eller en industrifastighet, så ska fasaderna underhållas med rätt metoder, rätt färgval och rätt intervaller. Detta för att få bästa totalekonomi för er fasad. Vi har stor kunskap om målningssystem för trä, puts, betong samt plåt.

FÄRGSÄTTNING
 

En genomtänkt färgsättning är A och O för allt som ska målas! Vi färgsätter trapphus, kontor, sjukhus, skolor, förskolor, butiker m.m. Med hjälp av en genomtänkt färgsättning ökar vi trivseln, ökar värdet, ökar försäljningen, eller det ni önskar uppnå med färgsättningen!

SNICKARE

Vi utför olika slag snickerier till både privatkunder som företag. Det kan vara allt ifrån altaner, fasadbyte fönsterbyte, invändigt foder, tak med mera. Välkommen med frågor eller en offertförfrågan.

din fastighetspartner.