dödsbo

Vi kan hjälpa till.

Att gå igenom ett dödsbo efter att en nära anhörig har gått bort kan vara både tidskrävande och fysiskt ansträngande. Det blir också en extra påfrestning att behöva ta hand om en den avlidnes tillhörigheter när man samtidigt kämpar sig igenom sorgearbetet.

Då kan det vara skönt att få hjälp av någon utomstående och det är där vi kommer in i bilden. Vi har en helhetslösning för att hjälpa dig, men du kan också köpa de olika tjänsterna separat.

1. Tömning av dödsbo
Låt oss transportera bort ert skräp! Vi kan även tömma och städa ur dödsbon, men vi köper inte möbler eller andra saker från dödsbo. Vi sköter det helt enkelt åt dig.

2. Tömning, bortforsling och återvinning av skräp
När du sparat undan sådant som har ett affektionsvärde och plockat bort eller avyttrat eventuella värdesaker kommer vi och hämtar det som är kvar. Vi forslar bort skräpet och ser till att det som kan återvinnas eller återanvändas sorteras ut. Det som inte kan återvinnas tas givetvis om hand på ett miljövänligt sätt.

3. Städning av dödsboet
I samband med att vi rensar ut och forslar bort skräpet gör vi även en grovstädning av bostaden. Därefter tar de professionella städarna hos oss !. De gör en riktigt noggrann flyttstädning och ser till att lägenheten eller huset är väl förberett inför en eventuell visning och försäljning.

4. Priser
Priset är 495 – 695 kr per kubik. Vi tar betalt för den mängd skräp som vi tar med oss. Därför behöver vi bedöma omfattningen för att kunna ge dig ett korrekt och bra pris. Vi kommer gärna till dig när det passar och ger ett prisförslag, utan kostnad.

Vi utför ofta städuppdrag i samband med skräphämtning, till exempel efter renoveringar. Det arbetet går att göra RUT-avdrag för – kontakta oss så berättar vi mer.

Bra att veta
1. I priset ingår alltid framkörning, lastning, transport, sortering och återvinning.
2. Priset beror även på tillgänglighet, avfallstyp och vikt
3. Fyllnadsmaterial och miljöfarligt avfall offereras separat.

din fastighetspartner.