bemanning.

snabbt och flexibelt.

I dagens föränderliga omvärld blir det allt svårare att planera för framtiden. Genom att anlita oss för bemanning får du en flexibel personalstyrka och kan anpassa resurserna utifrån ditt behov.

Då passar bemanning.
De flesta företag behöver någon gång extra personal under en begränsad period. Det kan röra sig om specialistkompetens för ett projekt, föräldravikariat, sjukfrånvaro eller produktionstoppar. Vi har lång erfarenhet av bemanning och har hjälpt både stora och små företag att lösa sin personalbrist. Oavsett hur ditt behov ser ut hjälper vi dig gärna när du behöver hyra in personal.

kontakta oss.
Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att lösa dina personalbehov genom bemanning.
Ring oss på 0492 - 65 13 96 eller bemanning@rexnes.se 
så kontaktar vi dig.

Din bemanninspartner.