samarbetspartners

Vi arbetar med olika samarbetspartners för att stärka både oss själva som företag och även våra kunder som får tillgång till produkter på marknaden som vi anser håller en hög kvalitet. För mer information så kontakta oss på vår e-post: info@rexnes.se eller 0492 - 65 13 96.

Team Safety - Din naturliga säkerhets & fastighetsentreprenör

Som din säkerhetspartner & samordnare, kan vi erbjuda Er rikstäckande lösningar inom utbildningsinsatser, installationer, servicearbeten, egenkontroller, systemlösningar, arbetsmiljöplanering, handlingsplaner, riskanalyser, säkerhet och brandlösningar, produktanpassade matchningar och även resursbemanning i olika projekt – stora som små, genom vår ryggrad av över 150 st brandskyddstekniker + specialister, låssmeder, brandentreprenörer, el & larminstallatörer, brandingenjörer, projektledare, konsulter, säkerhetsexperter, cadritare m fl. till vårt förfogande.

www.teamsafety.se

din fastighetspartner.