färglagret

Vi utför måleri invänding som utvändigt samt tapetsering

vi startar en ny butik under 2024 runt färg & byggnadsvård

TRAPPHUSMÅLNING

Funderar ni på att måla om ert trapphus? Genom att färgsätta, måla om och renovera ert trapphus på ett genomtänkt så skapas både trivsel och ett högre värde på fastigheten. Vid trapphusrenovering är det av stor vikt att titta på alla detaljer för att få ihop det till en helhet.

TAPETSERING
 

Ett enkelt sätt att förändra ett rum hemma är ju faktiskt bara att hänga upp lite nya tapeter. Det behöver inte vara så omständigt. Flytta ihop möblerna in mot mitten av rummet så kommer vi dit och fixar resten!

OM- & NYBYGGNADSMÅLNING

Om- och nybyggnadsmålning är en stor del hos oss och den innefattar allt från stora projekt till ommålning av en liten lägenhet till Fru Nilsson. Med vår långa erfarenhet är vi gärna delaktiga i tidiga skeden av projekten.

TOTALENTREPRENAD

Varför utför ett måleriföretag totalentreprenader? Jo, i många projekt är färgsättning och måleri en betydande del av hela projektet. Vi på Rexnes Fastighetsservice har både kunskap och färdigheter inom totalentreprenader. Totalentreprenaderna kan vara allt från trapphusrenoveringar, lägenhetsrenoveringar till mindre ombyggnationer.

FÖNSTER & FASADMÅLNING

Oavsett om det är en villa, ett flerbostadshus eller en industrifastighet, så ska fasaderna underhållas med rätt metoder, rätt färgval och rätt intervaller. Detta för att få bästa totalekonomi för er fasad. Vi har stor kunskap om målningssystem för trä, puts, betong samt plåt.

FÄRGSÄTTNING
 

En genomtänkt färgsättning är A och O för allt som ska målas! Vi färgsätter trapphus, kontor, sjukhus, skolor, förskolor, butiker m.m. Med hjälp av en genomtänkt färgsättning ökar vi trivseln, ökar värdet, ökar försäljningen, eller det ni önskar uppnå med färgsättningen!

byggnadsvårdsbutik.