fastighetsservice.

När du väljer någon av våra tjänster kan du känna dig helt trygg tack vare vår långa erfarenhet och breda kompetens. Vi anpassar oss efter dina behov och skräddarsyr därför våra tjänster för att du alltid ska bli nöjd. Du kan själv välja om du vill köpa hela paketlösningar eller enstaka tjänster.

Kvaliteten på det allmänna underhållet av en fastighet är direkt kopplat till både fastighetens livslängd och upplevd trivsel för de människor som dagligen vistas i den. Vi har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och tar hand om tekniska och administrativa arbetsuppgifter. Vi skapar bästa möjliga arbetsmiljö för dina hyresgäster och en god driftsekonomi för dig som ägare.

Pålitlig och kompetent fastighetsskötsel.

När du väljer någon av våra tjänster kan du känna dig helt trygg tack vare vår långa erfarenhet och breda kompetens. Vi anpassar oss efter dina behov och skräddarsyr därför våra tjänster för att du alltid ska bli nöjd. Du kan själv välja om du vill köpa hela paketlösningar eller enstaka tjänster.

Kvaliteten på det allmänna underhållet av en fastighet är direkt kopplat till både fastighetens livslängd och upplevd trivsel för de människor som dagligen vistas i den. Vi har lång och gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och tar hand om tekniska och administrativa arbetsuppgifter. Vi skapar bästa möjliga arbetsmiljö för dina hyresgäster och en god driftsekonomi för dig som ägare.

service & underhåll

Vi utför tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av mark, byggnad och teknisk utrustning. Planering och rapportering av genomförandet sker i vårt ärendehanteringssystem, där vi kan ta ut rapporter över vilka arbeten som har utförts på fastigheten. Vi arbetar med:
Utemiljö
Byggnad
VA–system
Ventilation
Kyla
Styr och regler
Elsystem
Beredskap

FASTIGHETSJOUR + övrig jour

 • Fastighetsjour
 • Trygghets/Störningsjour
 • Upplåsningsjour


För att säkra din fastighet även efter arbetstid rekommenderar vi vårt jouravtal. Med våra jourtjänster får du tillgång till kvalificerade personal för akut felavhjälpning på kvällar och helger.

inre miljö.

Vi har all kunskap och utrustning som krävs för att skapa en trevlig inre miljö när det gäller trappstädning, tvättstuga samt övriga biytor.

Lite om vad vi gör för dig som kund.

 • Trappstädning.
 • Städning av tvättstuga.
 • Städning av biytor.
 • Tar bort sparkmärken på innerväggar i trapphus.
 • Putsar fönster i entré, trapphus samt källare.

yttre miljö

Vi har all kunskap och utrustning som krävs för att skapa en trevlig yttre miljö med välansade grönytor, buskar, häckar och blomstrande rabatter.

Lite om vad vi gör för dig som kund.

 • Tar hand om era utemiljöer på bästa sätt.
 • Gräsklippning.
 • Vårstädningar
 • Lövupptagningar.
 • Gräs/Slyröjning.
 • Träd-och buskbeskärning.
 • Planterar och levererar blommor samt dekoration/krukor.
 • Vi anlägger även rabatter och trädgårdar
 • Vinterunderhåll – snöröjning och halkbekämpning

snöröjning

När det vankas vinterhalvår är det viktigt att du som fastighetsägare sandar och skottar runt din tomt. Självklart kan vi erbjuda en komplett snöröjning för hand eller med traktor när snön lägger sig.

offert förfrågan

din fastighetspartner.