fastighetsjour

fastighetsjour.

Vid akuta fel under nätter och helger är inställelsetiden vid ett jourlarm viktig. Utom ordinarie arbetstid har vi alltid en egen fastighetsskötare/tekniker som är jouransvarig. Inom Järfälla har vi oftast en bil på plats inom 15 – 30 minuter oavsett dag eller tid på dygnet som vi erhåller larmet.

Vid ett avtal med oss som innefattar jourtjänsten kan uppdragsgivaren säga upp de externa avtal som kan förekomma med separata jourföretag.

Fördelen med att vi har egen jour är också att vi bäst kan fastighetsbestånden, och därmed också snabbt vet vilka åtgärder som är nödvändiga. Många gånger kan vi även laga skadan på plats eller drifta systemen med en tillfällig reparation, där en  extern jourtjänst oftast endast stoppat vidare skadespridning.

offert förfrågan