fastighetsskötsel.

Pålitlig och kompetent fastighetsskötsel.

Vi övervakar och sköter fastighetens drift och system, i stort som smått. Det vanligaste är att fastigheten fullronderas 1 – 2 gånger i veckan, för att tidigt upptäcka fel eller brister som annars på sikt kunnat ge upphov till mer allvarlig skada och kostnad. Om tätare eller glesare tillsynsintervaller önskas anpassar vi oss naturligtvis helt efter detta.

Vid fullronderingarna kontrolleras undercentraler, värme, ventilation, elförsörjning samt alla övriga för fastigheten viktiga system och funktioner. Våra driftkort i både UC som fläktrum fylls i av besökande tekniker.

Felaktiga driftvärden justeras. Vi ombesörjer dagligen alla vardagar de felanmälningar som inkommit, och detta oftast samma dag. Under dagliga besök åtgärdas även upptäckta småfel som byte av ljuskällor, justering av lås/dörrar samt förekommande fastighetsskötarsysslor.

service & underhåll

Vi utför tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av mark, byggnad och teknisk utrustning. Planering och rapportering av genomförandet sker i vårt ärendehanteringssystem, där vi kan ta ut rapporter över vilka arbeten som har utförts på fastigheten. Vi arbetar med:
Utemiljö
Byggnad
VA–system
Ventilation
Kyla
Styr och regler
Elsystem
Beredskap

FASTIGHETSJOUR + övrig jour

 • Fastighetsjour
 • Trygghets/Störningsjour
 • Upplåsningsjour


För att säkra din fastighet även efter arbetstid rekommenderar vi vårt jouravtal. Med våra jourtjänster får du tillgång till kvalificerade personal för akut felavhjälpning på kvällar och helger.

inre miljö.

Vi har all kunskap och utrustning som krävs för att skapa en trevlig inre miljö när det gäller trappstädning, tvättstuga samt övriga biytor.

Lite om vad vi gör för dig som kund.

 • Trappstädning.
 • Städning av tvättstuga.
 • Städning av biytor.
 • Tar bort sparkmärken på innerväggar i trapphus.
 • Putsar fönster i entré, trapphus samt källare.

yttre miljö

Vi har all kunskap och utrustning som krävs för att skapa en trevlig yttre miljö med välansade grönytor, buskar, häckar och blomstrande rabatter.

Lite om vad vi gör för dig som kund.

 • Tar hand om era utemiljöer på bästa sätt.
 • Gräsklippning.
 • Vårstädningar
 • Lövupptagningar.
 • Gräs/Slyröjning.
 • Träd-och buskbeskärning.
 • Planterar och levererar blommor samt dekoration/krukor.
 • Vi anlägger även rabatter och trädgårdar
 • Vinterunderhåll – snöröjning och halkbekämpning

snöröjning

När det vankas vinterhalvår är det viktigt att du som fastighetsägare sandar och skottar runt din tomt. Självklart kan vi erbjuda en komplett snöröjning för hand eller med traktor när snön lägger sig.

offert förfrågan

din fastighetspartner.