snickeri service

Vi utför snickering invänding som utvändigt.

VÅRA SNICKARE

Våra snickare utför olika slag snickerier till både företag som privatpersoner. Det kan vara allt ifrån altaner, fasadbyte fönsterbyte, invändigt foder, tak med mera. Välkommen med frågor eller en offertförfrågan.

OMBYGGNATION & REPERATION

Ombyggnation och reperation är en stor del hos oss och den innefattar allt från stora projekt till en liten lägenhet till Fru Nilsson. Med vår långa erfarenhet är vi gärna delaktiga i tidiga skeden av projekten.

BYTE AV FÖNSTER & FASAD

Oavsett om det är en villa, ett flerbostadshus eller en industrifastighet, så ska fasaderna underhållas med rätt metoder, rätt färgval och rätt intervaller. Detta för att få bästa totalekonomi för er fasad.

din fastighetspartner.