Om företaget.

Om rexnes fastighetsservice

Jag som driver Rexnes Fastighetsservice & Förvaltning AB heter Thorbjörn Karlsson. Har själv en lång erfarenhet av branschen och är driven och serviceinriktad person.
Vi försöker alltid göra vårt bästa och det genomsyrar hela företaget. Våra största styrkor är passion och ödmjukhet för vårt arbete och att vi inte ser problem utan bara lösningar.

Vi har över 30 års erfarenhet inom Fastighetsservice och förvaltning. I dag är vi ett växande företag eftersom våra kunder anser att vi gör ett bra arbete hos dom.

Vi har idag kontor i Eksjö där vi utgår ifrån.


Syftet var att vi ville något mera, något lite bättre, lite enklare. Både för Rexnes Fastighetsservice och för våra uppdragsgivare. Så föddes Rexnes fastighetsservice med målsättningen att förena det stora företagets stabilitet och solvens med det mindre företagets närhet och flexibilitet, och korta beslutsvägar.

Rexnes Fastighetsservice utför all slags  fastighetsservice åt företag, myndigheter och privatpersoner mm.

Rexnes Fastighetsservice är en helhetsleverantör av service tjänster genom att anlita oss kan du lägga all kraft på Er kärnverksamhet. Vår affärsidé är att göra ert jobb enklare. Vi tar hand om all service ditt företag behöver. Allt från flyttstädning av lägenheter till daglig fastighets städning av BRF och stora centrumanläggningar, specialstädning, byggstädning, byggfönsterputs mm.

Att erbjuda våra kunder rätt service tjänst, i rätt ögonblick till ett så lågt pris att så många som möjligt har råd att köpa dem flera gånger per år.

Vi har god kännedom och kompetens om de krav och förväntningar som ställs från privatpersoner och företag. Myndigheter och Bostadsrättsföreningar. Personligt ansvar, kompetens, kunskap och ett stort engagemang hos alla medarbetare är grundstenen för ett lyckat resultat.


Värdegrund

Våra värderingar, det vill säga hur vi ser på och resonerar kring olika saker, är präglade av vilka vi är, hur vi har det i vår närmaste omgivning och hur vi formas av samhället. Värderingarna är personliga och många gånger omedvetna. De styr våra handlingar och hur vi förhåller oss till vår omgivning. Vårt syfte i Rexnes Fastighetsservice med att utforma en gemensam värdegrund är att skapa en gemensam syn på viktiga värderingar i vårt förhållningssätt till andra människor.

Bemötande är värdegrund i praktiken.

Det är viktigt att vi Rexnes Fastighetsservice bemöter varje människa som en unik individ med respekt för hans eller hennes rätt till självbestämmande och integritet. Bemötande för oss handlar helt enkelt om hur vi omsätter våra värderingar till praktiskt handling i den dagliga kontakten med alla människor.

 

"Vi tänker annorlunda – Vi som företag måste tänka annorlunda. Vi måste alltid sträva efter att utveckla vår verksamhet och vår relation till dig som kund. Målet är att genom våra tjänster leverera en kundupplevelse som slår dina förväntningar, att alltid ligga i framkant och att aldrig slå oss till ro och vara nöjda".

Affärsidé

Vår utalade filosofi är att alltid generera mervärde för både kunden och samhället.

Vision

Vi utmärker oss med ett trevligt bemötande, gedigen kompetens och noggranna rapporter som specificerar exakt vad vi har gjort och hur lång tid det tog att utföra ärendet.

Värdegrund

- Glädje
- Passion för vårt arbete
- Starkt kundfokus.
- Ärlighet mot kunder och medarbetare.
- Innovativt tänkande.

Hört från kund

Vi anlitade Rexnes Fastighetsservice för att vi behövde en totalentreprenör när det gällde vår privatbostad. Och vi är riktigt nöjda över vårt val av företag och dess kompetens. / Jenny

din fastighetspartner.