ytreparation.

loading...

Vi utför asfaltslagning runt fastigheter med inriktning på sprickor, mindre hål samt lagningar mm. Vi använder flera olika metoder med gott resultat.

Vårt utbud av reparationslösningar erbjuder enkla sätt att åtgärda sprickor, gropar och andra mindre skador på vägar och ytor. Med en minimal stilleståndstid för trafik kan de snabbt applicerade materialen hjälpa till att förlänga livslängden på skadade vägar.

kontakta oss.

vårt arbetsområde.

  • Småland
  • Östergötland
  • Kronoberg
  • Västra Götaland
  • Göteborg
  • Värmland

din fastighetspartner.