arbetsmiljö.

arbetsmiljö.

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsplats för alla. Arbetsmiljö ingår som en naturlig del i vår verksamhet och är integrerad i vårt ledningssystem. Vi uppfyller kraven för systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 

Vår vägvisare / policy

  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att utvecklas och nå våra mål.
  • Vi följer lagar och våra kunders krav.
  • Kompetensutveckling inom samtliga områden är en viktig del för att lyckas.


Arbetsmiljö innebär för oss

  • Nöjda medarbetare som är trygga i sina roller och har möjlighet att utvecklas.
  • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
  • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.
  • Hälsa och friskvård är ett stående fokus på Rexnes Fastighetsservice.