jämställdhet.

jämställdhet.

Vår vägvisare / policy

  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att utvecklas och nå våra mål.
  • Vi följer lagar och våra kunders krav.
  • Kompetensutveckling inom samtliga områden är en viktig del för att lyckas.


Jämställdhet innebär för oss:

  • Att alla individer behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget, oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religiös- eller etnisk tillhörighet.
  • Att arbetet är förenligt med ett familjeliv.