miljöpolicy.

Miljöpolicy

Vår ambition är att genom ständiga förbättringar arbeta för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling i vår verksamhet.

INNOVATIVT

Vi tar vårt ansvar för framtiden genom att tillvarata nytänkande och alternativa lösningar och att effektivt använda resurserna

tryggt & säkert

Vi följer gällande lagar, föreskrifter och tillstånd. Vi arbetar förebyggande och vidtar åtgärder för att minska vår miljöpåverkan samt analyserar i förväg hur nya verksamheter kan påverka miljön. Vid val av leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners utvärderar vi deras miljöarbete.

omsorg

Vi värnar om miljön och sätter människors hälsa och säkerhet i centrum. Vårt agerande präglas av hänsyn till vår omgivning och medmänniskor.

Eget miljöarbete

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.stå. Var extra tydlig när du beskriver tjänsten så att ingen kan missuppfatta vad ni arbetar med.

din fastighetspartner.