Om företaget.

Om rexnes

Rexnes Fastighetsservice & Förvaltning AB ska vara det självklara valet som fastighetspartner och som arbetsgivare.

Vi försöker alltid göra vårt bästa och det genomsyrar hela företaget. Våra största styrkor är passion och ödmjukhet för vårt arbete och att vi inte ser problem utan bara lösningar.

Vi har över 30 års erfarenhet inom Fastighetsservice och förvaltning. I dag är vi ett växande företag eftersom våra kunder anser att vi gör ett bra arbete hos dom.

Vårt huvudkontor ligger i Eksjö där vi utgår ifrån men har ett fialakontor i Virserum (Hultsfreds kommun).


Syftet var att vi ville något mera, något lite bättre, lite enklare. Både för Rexnes Fastighetsservice och för våra uppdragsgivare. Så föddes Rexnes fastighetsservice med målsättningen att förena det stora företagets stabilitet och solvens med det mindre företagets närhet och flexibilitet, och korta beslutsvägar.

Rexnes utför all slags  fastighetsservice åt företag, myndigheter och privatpersoner mm.

Rexnes är en helhetsleverantör av service tjänster genom att anlita oss kan du lägga all kraft på Er kärnverksamhet. Vår affärsidé är att göra ert jobb enklare. Vi tar hand om all service ditt företag behöver.

Att erbjuda våra kunder rätt service tjänst, i rätt ögonblick till ett så lågt pris att så många som möjligt har råd att köpa dem flera gånger per år.

Vi har god kännedom och kompetens om de krav och förväntningar som ställs från privatpersoner och företag. Myndigheter och Bostadsrättsföreningar. Personligt ansvar, kompetens, kunskap och ett stort engagemang hos alla medarbetare är grundstenen för ett lyckat resultat.


Värdegrund

Våra värderingar, det vill säga hur vi ser på och resonerar kring olika saker, är präglade av vilka vi är, hur vi har det i vår närmaste omgivning och hur vi formas av samhället. Värderingarna är personliga och många gånger omedvetna. De styr våra handlingar och hur vi förhåller oss till vår omgivning.

Vårt syfte i Rexnes Fastighetsservice med att utforma en gemensam värdegrund är att skapa en gemensam syn på viktiga värderingar i vårt förhållningssätt till andra människor.

 

Bemötande är värdegrund i praktiken.

Det är viktigt att vi på Rexnes bemöter varje människa som en unik individ med respekt för hans eller hennes rätt till självbestämmande och integritet. Bemötande för oss handlar helt enkelt om hur vi omsätter våra värderingar till praktiskt handling i den dagliga kontakten med alla människor.

 

"Vi tänker annorlunda – Vi som företag måste tänka annorlunda. Vi måste alltid sträva efter att utveckla vår verksamhet och vår relation till dig som kund. Målet är att genom våra tjänster leverera en kundupplevelse som slår dina förväntningar, att alltid ligga i framkant och att aldrig slå oss till ro och vara nöjda".

Affärsidé

I samverkan med våra kunder skall Rexnes arbeta med hållbara lösningar inom fastighetsservice och förvaltning och som skapar trygghet i våra kunders vardag.

Vårt samarbete med våra kunder ska bygga på långsiktighet och ömsesidigt förtroende. Vår verksamhet skall kännetecknas av, kompetens, kunnande, kvalitet och omtanke.

Vision

Vi Rexnes ska vara det självklara valet som fastighetspartner och som arbetsgivare.

Värdegrund

- Glädje
- Passion för vårt arbete
- Starkt kundfokus.
- Ärlighet mot kunder och medarbetare.
- Innovativt tänkande.

din fastighetspartner.