TRAPPSTÄDNING

Städning av Trapphus – behåll kvaliteten.

Ett rent trapphus ökar trivseln för hyresgästerna eller bostadsrättsinnehavarna. Med rätt utförd och regelbunden städning hålls trapporna rena, fina och skadegörelsen minskar.

Vi har kunskapen och erfarenheten som gör att vi kan sköta om era trapphus väl. Med regelbunden och väl utförd städning hålls trapporna rena och fina vilket ökar trivseln och minskar behovet av underhåll. Vår målsättning är att ge bästa service, skapa och tillhandahålla en långsiktig kvalitet.

Genom att städa med rätt metoder bevaras ytskikten i trapphusen. Vi har kunskapen och erfarenheten som gör att vi kan sköta om era trapphus väl. Med rätt utförd och regelbunden trappstädning hålls trapporna rena och fina vilket ökar trivseln för hyresgästerna eller bostadsrättsinnehavarna och minskar behovet av dyrt underhåll. Erfarenheten säger också att, ett rent och fint trapphus inte utsätts för så mycket skadegörelse.

Detta ingår i trappstädning

Vi utgår från ett standardavtal som omfattar punkterna nedan:
– Rengöra golv
– Avfläckning av samtliga väggar upp till 180 cm höjd från golv/trappsteg
– Torkning av lister, räcken, sopluckor och fönsterbänkar
– Damma armeturer
– Rengöra hissdörr, hissvägg och inredning
– Rengöring av entréglas och portens in- och utsida
– Rengöra namn och anslagstavlor
– Rengöra element
– Sopning av portsten
– Tömning av skrapgaller och urtaget sopas
Extra-tjänster:
– Tvättstuga
– Föreningslokal
– Hobbyrum
– Bastu / Dusch
– Soprum
– Miljöstation
– Vind / Källare
– Förrådsutrymmen
– Garage
– Övernattningslägenhet

din fastighetspartner.