slyröjning.

Vi sköter om grönytor, vägar och parkeringar åt fastighetsbolag, handelsområden, brf, hotell och konferensgårdar.

vi utför slyröjning.

Det finns flera goda anledningar till att röja sly. Alla gör det av olika anledningar men det kan vara för att man vill ha bättre utsikt om man har sjötomt. Eller så röjer man för att de träd och växter man vill ha kvar ska få mer näring och växa bättre. Precis som ogräs har sly en tendens att nästan ta all näring så att de växter du faktiskt vill ha kvar inte växer lika bra. Har man skog är det otroligt viktigt att hålla slyn borta för att få en fint växande skog. Dessutom får man bort råttor och andre skadedjur från marken.

kort om sly.

Att röja sly kan göras manuellt eller maskinellt. Manuell slyröjning är däremot slitsamt och tar längre tid än med en slyröjare. Det beror helt enkelt på hur stort område som ska röjas och hur växtligheten är. Att slyröja större ytor med mer grövre sly är svårt att hantera manuellt och då är det en fördel att ha en slyröjare.

Slyröjning kan även utföras med en vanlig röjsåg om man inte kommer åt mer slyröjaren. I villaträdgårdar finns till exempel inte alltid plats och det kan vara trångt mellan husen. Men vi på Rexnes Fastighetsservice fixar så att ditt uppdrag blir utfört med så hög kvalitet som möjligt.

Rätt tidpunkt för slyröjning.

Även om slyröjning görs med en slyröjare och professionell skogsarbetare så bör det göras under rätt period på året. Vissa bestånd mår bäst av att röjas vid särskilda tidpunkter på året. Har du ett bestånd som till mestadels består av lövträd är den bästa tidpunkten i samband med att löven slår ut. Då kan man se vad som ska lämnas och risken för nya stubbskott i lövstubbarna minskar. Undvik att röja tallungskogar med skorpbark under våren och hösten.

Boka oss här.

din fastighetspartner.