träd & Buskvård.

Vi sköter om grönytor, vägar och parkeringar åt fastighetsbolag, handelsområden, brf, hotell och konferensgårdar.

trädbeskäring.

Underhållsbeskäring

Det finns många anledningar till att beskära träd. Beskärning kan göras för att upprätthålla trädets hälsa och kraft. Såväl som för att ändra trädets form och storlek eller modifiera blommor eller frukt.

Fruktträdsbeskärning kan ske på många sätt beroende på syftet; estetik, fruktsättning eller bevarande av ett åldrande träd. Vildvuxna äldre träd kan behöva beskäras under flera säsonger för att inte stressa trädet med mängder av vattenskott som följd.

Vid kronlyft avlägsnas trädets nedre grenarna avlägsnas i syfte att få mer ljus, ökad sikt och framkomlighet.

Kronlyft kan utföras tillsammans med en underhållsbeskärning, som är en noggrann genomgång av hela trädkronan. Vid underhållsbeskärning tar vi bort döda, skadade eller olämpligt växande grenar, kvistar och epikorma skott.
Genom utrymmesbeskärning ser vi till att trädets grenar har ett tillräckligt avstånd från tak, fasader, skyltar, belysning etc.

Felaktig beskärning kan skapa varaktig skada eller till och med förkorta trädets liv.


SÄKERHETS OCH UPPBYGGNADSBESKÄRNING

Vi hjälper till att bestämma det bästa sättet att förbättra ditt träds säkerhet, hälsa och utseende. En säkerhetsbeskärning kan vara nödvändig om ett träd är sjukt eller angripet av röta. Likväl kan en beskärning krävas för att undvika skada på person eller egendom. Vi avlägsnar svaga, sjuka eller döda grenar från träd när som helst på året.

Säkerhetsbeskärningen behövs ibland kombineras med en kronstabilisering för att minska risken för okontrollerat stam- eller grenbrott.
På unga träd utför vi uppbyggnadsbeskärning för att främja utveckling av en god kronstruktur. Vi beskär trädet för att bygga ett starkt och jämnt fördelat grenverk för att ge trädet maximal balans och styrka.

Beskärning av stora träd kan vara farligt, så överväg alltid att anlita en professionell arborist.

Vad innebär JAS?

JAS står i beskärningssammanhang för månaderna juli, augusti och september. På kort tid har benämningen ställt många gamla begrepp och föreställningar om beskärning på ända. För bara 20–25 år sedan var det i stort sett vårvintern som gällde vid nästan all beskärning, med några få undantag. Men forskning och praktiska försök har visat att så gott som alla vedartade träd och buskar mår mycket bättre av att beskäras på sensommaren och hösten – alltså under JAS-månaderna. Då är det fortfarande full fart på tillväxten och såren efter beskärningen läker snabbt ihop. För en hel del växter är vårbeskärning direkt olämplig på grund av så kallad blödning.

Traditionell beskärning på vårvintern

En viktig anledning till att den mesta yrkesmässiga beskärningen tidigare skedde på vintern och vårvintern var att trädgårdsmästarna då hade gott om tid för beskärning. Jorden var frusen och ingenting växte så då var det helt enkelt en bra tid att ta itu med beskärningen. Men för växterna var det inte optimalt. Bästa beskärningstid är som sagt sommar och tidig höst.
Men – om man absolut vill beskära på förvåren så går det oftast bra. Fruktträd som äpple och päron tål vårbeskärning, och på våren när träden är avlövade kan det ibland vara lättare att göra en grövre gallring av trädkronan eftersom trädets grenar och struktur är mer synlig utan löv.

Växter som alltid bör JAS-beskäras

Träd och buskar:
Avenbok, björk, bok, hästkastanj, kinesträd, körsbär (m fl Prunus utom hägg), lönn, magnolia, mullbär, näsduksträd, sibiriskt korkträd, snöflockbuske, tulpanträd och valnöt.
Klätterväxter:
Fembladig akebia (Akebia quinata), kiwi och kameleontbuske, klätterhortensia, pipranka, prydnadsvin och vinranka.

boka oss här.

din fastighetspartner.